Saturday, July 5, 2008

Adakah Basmallah ayat dari Surah Al-Fatihah


Ijma' ulama' telah bersependapat mengatakan basmallah yang didatangkan dalam Surah An-Naml ialah juzu' atau bahagian dari ayat surah tersebut (boleh lihat Surah An-Naml : 30), akan tetapi ulama' telah berselisihan pendapat untuk menyatakan adakah basmallah ayat dari Surah Al-Fatihah, dan juga ayat bagi surah-surah yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim?

Disini didatangkan pendapat-pendapat yang menyatakan pndangan meraka tentang permasalahan ini, antaranya ialah :

1) Dari Mazhab As-Syafie :Basmallah merupakan ayat dari Surah Al-Fatihah dan juga dari surah-surah yang terdapat dalam Al-Qur'an, setiap surah didalm Al-Qur'an menyebutkannya pada permulaan ayat setiap surah kecuali Surah At-Taubah.

2) Dari Mazhab Maliki :Basmallah bukanlah ayat dari Surah Al-Fatihah dan bukan juga ayat dari surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran, Ia diletakkan pada awal surah sebagai fasl dan tabarruk.

3) Dari Mazhab Hanafi :Basmallah ialah ayat yang sempurna dari Al-Qur'an yang diturunkan sebagai pemisah surah-surah yang terdapat dalam A-Qur'an, akan tetapi basmallah bukanlah ayat dari Surah Al-Fatihah.

0 Spekulasi:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pengunjung

Kamu dari mana? Nak tengok apa?

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP